Nejčastější dotazy, týkající se pí vody:

 

1. Jakou chuť má pí-voda?

U běžné vody se obvykle tvrdí, že je bez chuti a bez zápachu. Není to pravda. Chuť každé vody je dána obsahem a poměrem minerálů (vápník, hořčík, pH atd.). U Pí-vody navíc zjistíme, že na jazyku vytváří pocit, že je jemná, jakoby „hladká“ , až „olejovitá“. Někdo také říká, že je „kulatá“. Toto pociťujeme proto, že pí-voda má zmenšené počty molekul v základním klastru (cluster viz: http://www.lsbu.ac.uk/water/history.html) . Přírodní voda s nejmenším počtem molekul v clusterech, je mateřská plodová voda. To je vlastně poslední voda, která dodnes dává vzniknout životu. Takto malé klastry se mj. snáze dostávají do mezibuněčného prostoru a snadněji odvádí z těla škodliviny.

Technologie, kterou je pí-voda upravena, je napodobením přírodního systému (www.piwater.net). Dá se říci, že chutná obdobně, jako voda z bývalých studánek.

 

2. Má smysl sytit pí-vodu bublinkami CO2, např. pomocí sifonu?

Za cca 13 let, co pí-vodu v Praze vyrábíme a prodáváme, jsme to slyšeli od odběratelů nesčetněkrát. Pokud sytíme vodu umělým CO2, mj. zvyšujeme kyselost vody, která není pro lidský organizmus podle většiny autorů žádoucí. Je tu však výjimka a sice pití některých lázeňských minerálních vod přímo u zdroje – vřídla. CO2, rozpuštěný ve velké hloubce a za vysokého tlaku je v těchto vodách vázaný jinak, než když vodu dosycujeme z bombiček CO2. CO2 ve vodě zřídla, pokud nestačí vyprchat, při pití působí v těle mj. tak, že rozpouští usazeniny v cévách atd. Lázeňští hosté jsou upozorňováni na to, aby vodu nenosili na pokoje v lahvích, protože přírodní CO2 vyprchá a z vody se tak stává obvykle jen zátěž pro ledviny. Nemá tedy význam některé léčivé vody vozit v kanystrech domů a konzumovat.

 

3. Slyšel jsem, že pí-voda netlačí v žaludku.

Ano, je to pravda a každý si to může na sobě ověřit. Tuto vlastnost připisujeme hlavně lehce zásadité povaze pí-vody a zjemnělé clusterové struktuře.

 

4. Je při výrobě pí-voda zbavená minerálů?

Pí-voda je vyráběna vždy z pitné vody, tedy z vody obsahující určitou schválenou hladinu minerálů. Je filtrována pouze přes filtr s aktivním uhlíkem. Aktivní uhlí nedokáže z vody odstraňovat minerální látky, pouze chlór a organické sloučeniny, jako jsou hormony a mnoho desítek dalších organických látek, které běžná pitná voda už bohužel téměř vždy v malých množstvích obsahuje. Pí-voda tedy NENÍ zbavená minerálů. Sestava na výrobu pí-vody do výstupní vody také nic chemického nepřidává. Sestava byla podrobena tzv. Výluhovým testům, které jsou v ČR podmínkou uvedení takové technologie na trh. Jinak lze říci, že alespoň filtr s aktivním uhlím by měl mít v dnešní době doma každý, kdo používá chlorovanou vodovodní vodu. Podle informací světové Asociace kvality vody dochází totiž při styku organických hormonů s chlórem ve vodě ke vzniku silných karcinogenů.

 

5. Jak je to s trvanlivostí pí-vody?

Vlastníme protokol – skladovací test, provedený na Hygienické stanici v Brně, který jednoznačně prokazuje, že pí-voda v nijak neutěsněném kanystru je při delším skladování mikrobiálně čistší, než těsně po stočení. Naše zkušenosti také ukazují, že pokud pí-vodu „necháme v klidu“ ve tmě, tedy naléváme ji z kanystru či nádoby bez současného probublávání zpětným vzduchem, tak se nekazí. Při každém vypouštění přes kohout či stáčecí stojan se obsah nádoby probublává okolním vzduchem, který tak nahrazuje vypouštěnou tekutinu. Při tom se do pí-vody (a ostatně jakékoliv takto stáčené vody), dostává vzduch nasycený běžnou vlhkostí a mikroorganizmy. Některé se v pí-vodě dokáží množit, ale většina patogenů to nedokáže. Existuje vypouštěcí systém – pumpa, která se dá nasadit na běžný 19ti litrový barel. Tato pumpa vodu vytlačuje z nádoby, aniž by se obsah probublával. Tento systém, kromě přímého vylévání, považujeme za nejlepší.

 

6. Je pí voda chemicky upravená?

Ne. Pí voda vzniká bez chemické úpravy. V prvním stupni probíhá čištění stáčené vody přes kvalitní uhlíkový filtr a následně voda protéká unikátním filtrem Tarama, který funguje pouze na principu změny struktury vody jen díky vzájemnému kontaktu vody a speciální přírodní hlíny. Na konci tohoto filtru je voda již plně přeměněna na strukturu pí vody.