Časopis Regena o pí vodě

Prodejna disponuje stáčecí linkou, dodanou firmou Piaqua Praha, vybavenou originálním přístrojem jihokorejské firmy Wonyong, typ Tarama PI -605. Tato linka byla schválena pro úpravu pitné vody a je provozována podle platné legislativy a kontrolována průběžnými kontrolami ČZPI. Protože se zde pí-voda vyrábí úpravou z pražské vodovodní vody (která mj. patří v ČR podle testů k chemicky nejlepším vodovodním vodám), jsou před přístrojem zařazeny vysoce kvalitní mechanické a uhlíkové předfiltry firmy  Rainfresh, které zbavují vodu chloru a dalších škodlivin, ale minerální látky zůstávají zachovány. Vyčištěná voda vstupuje do přístroje Tarama PI 605, kde se průchodem přes několik unikátních materiálů přeměňuje na pí-vodu. Pro zajištění mikrobiologické stability prochází výstupní pí-voda výkonnou UV lampou. Linka je v prodejně instalována tak, že každý zákazník přesně  vidí,  jak voda prochází a co se s ní děje.

 

Když se řekne pí-voda Na tomto místě by bylo vhodné v krátkosti zopakovat, co to je pívoda. Předesílám, že zde hovoříme o originální pí-vodě, podle japonské definice z r. 1964. Jedná se o způsob úpravy vody, který má starobylé kořeny a dodnes probíhá  výjimečně i v přírodě. Název pí-voda nebyl patentován, tak se u nás za pí-vodu vydávají i jiným způsobem upravené vody. V učebnicích anorganické chemie (Klikorka a kol. z r. 1984) se dozvíme, že molekuly vody ve vodě „neplavou“ náhodně, ale dá se vysledovat přesná zákonitost jejich shlukování. U běžné vody se jedná o šestimolekulové útvary podobné dvou pyramidám základnami k sobě.

 

Tyto „bipyramidy“ se dále koncentrují do obrovských shluků (clusterů), které se rychle obměňují. Nejmenší možný počet molekul v základním shluku je tři, což vyplývá z vlastností vodíkových vazeb molekul vody. V pí-přístroji dojde k přeskupení molekul základního shluku na nejmenší možný stav. Toto tvrzení bylo ověřeno několika způsoby, např. magnetickou rezonancí. Shluky ve vodě se podrobněji zabývají např. práce fyziků L.Reye nebo R. Visocekase (viz např. Hospodářské noviny z 3. července 2003)
Práce těchto vědců ukazují způsob, jakým dochází k ukládání informací ve vodě. Převedením vody do třímolekulových shluků dojde mj. k „vymazání“ vnesených informací. Proto je pí-voda mj. ideálním nosičem pro homeopatické léky, neboť je neovlivňuje náhodnými vlastními informacemi. Voda, strukturovaná do třímolekulových základních shluků, je mimořádně odolná následnému dalšímu vnášení informací, což je velká výhoda při delším skladování. Tři molekuly v základním shluku obsahuje voda v mateřské plodové vodě. Mateřská voda je jediná tekutina, ve které dodnes vzniká život. Proto lze snadno uvěřit tvrzení léčitelů, kteří posuzovali originální pívodu, že voda podobné či shodné struktury, tedy pí-voda, má naprosto bezkonkurenční pozitivní vliv na živé organizmy. Originální pí-voda se využívá také k výrobě autovakcín, neboť v porovnání s obyčejnou vodou je pí-voda ideální nosič. U pí-vody je vstřebatelnost těchto vakcín o dvě třetiny rychlejší oproti běžné vodě.

 

Pí-voda je v ČR známa řadu let a kdo ji začal pravidelně pít, často u ní zůstane. Existují také sestavy pro výrobu pí-vody v domácnosti, které vám zajistí vždy čerstvou a velmi zdravou vodu, která je pro organismus velkým přínosem.

 

Pí-centrum Jemný svět
výroba a stáčení pí-vody, prodejna zdravé výživy, přednáškový sál, masáže, rekondiční léčitelská praxe

Tentokrát bychom čtenářům rádi představili prodejnu zdravé výživy v Praze-Vinohradech. Tato prodejna byla otevřena v r. 2001 za účelem výroby a stáčení pí-vody pro širokou veřejnost a pro prodej některých produktů pro zdravou výživu. Každý příchozí si zde na počkání může nechat stočit pí-vodu do své, nebo zde zakoupené nádoby. Je zajištěna i doprava naplněných nádob do domácností nebo do firem. Byl zde vybudován také přednáškový sál, kde probíhají různá cvičení, alternativní přednášky a kurzy a také zde působí maséři Shiatsu, jogíni apod. Říká se, že vlastní zkušenost ničím nenahradíš. Přijďte ochutnat a sami posuďte.  (Od r. 2013 přejmenováno na Pí-centrum Praha a přemístěno na Prahu 11, jen výroba pí-vody)


Více na www.piwater.cz